Courses


BEGINNERS KLASSE:  
Aangebied deur Iessie Steenberg te Bloemfontein
Elke TWEEDE Vrydag & Saterdag oggend van die maand
Begin in Jauarie
Kontak Iessie:  082 705 5279
_______________________________________________
Aangebied deur Mari Strydom te Bultfontein
10 lesse 1 keer per maand
Kontak:  Mari Strydom:  083 274 9161 maris@telkomsa.net
_______________________________________________

GEVORDERDE KLASSE:
Aangebied deur Iessie Steenberg te Bloemfontein
Elke VIERDE Dinsdag oggend van die maand
Begin in Jauarie
Kontak Iessie:  082 705 5279
______________________________________________