General information

2018/19 OQG CommitteeCHAIRPERSON
Mariëtte  Venter
mariettev2912@gmail.com
082 337 3699

SAQG REPRESENTATIVE
mariettev2912@gmail.com
082 337 3699

VICE CHAIRPERSON
Marianne le Roux
 082 826 2128
lrouxm@cut.ac.za

SECRETARY
Christa Gouws
gouwscem@gmail.com
083 542 5709


TREASURER
Riana Nel

SHOW REPRESENTATIVE
Iessie Steenberg
 083 682 1127
 iessie@vodamail.co.za

TRAVELING EXHIBITION
Iessie Steenberg
 083 682 1127
 iessie@vodamail.co.za

MEDIA
Nelia Venter
0824606326


NEWSLETTER/Blog/fb
Frances vd Walt
 078 803 4019
 vanderwaltf@gmail.com

Photography
Lynette Eloff

COFFEE BASKET
Lenie Lourens

____________________________________________________________________


ALGEMENE INLIGTING
Oranje Kwilt Gilde en sy lede is geaffilieer by die Suid Afrikaanse Kwilt Gilde – kortweg “SAQG”. OKG bestaan uit groepies met `n groepleidster. Die groepleidster verteenwoordig haar groepie by die Algemene Bestuursverg. wat kwartaaliks gehou word. Hier word dan die nodige besluite geneem om ons Gilde te laat funksioneer asook enige inligting wat van “SAQG” ontvang word, word hier aan al die groepleidster deurgegee. Kwartaaliks word daar `n Alegene Kwiltvergadering gehou. Dit vind plaas by Altonasngl. Fichardtpark. Elke groepie kry `n beurt om gasvrou vir die oggend te wees. 
Verpligtinge vir die oggend sluit dan in om:
1.        `N Uitnodigingskaartjie word gemaak, wat die nodige inlitgting bevat bv. tyd, plek spreker ens. Dit word op Whatsapp/fb/blog geplaas.

2.        Die saal is alreeds bespreek – bevestig by Reneé 051 522 5418 – NGK Kantoor te Altonasingel. Gee betyds aan haar deur hoeveel tafels benodig word!

3.        Die groep verantwoordelik vir die Kwartaal vertg. Moet  asb. ook sorg vir `n ligte  verversing by die tee na die Bestuursvergadering – gewoonlik 3 weke voor Alg. Verg. Die klem val op `n ligte verversing – dit is net vir daardie “honger” gaatjie wat so by  11 uur ontstaan -  dit ons manier om om gasvry te wees en almal te bedank vir die tyd wat hulle aan  afstaan sodat die Gilde kan funksioneer.
4.        By die  Algemene Vergadering poog ons om gewoonlik `n demonstrasie of spreker te kry wat verband hou met kwiltwerk. (Verwys na besluit op Bestuursvergadering)
5.        Daar word ook verversings na die Alg. Vergadering  aangebied – gewoonlik soet  en sout saam met tee en koffie. Hou dit alles asb so minimalisties as moontlik.  Gedurend wintermaande  is sop en boordjies ook `n alternatief.
6.        Die groepe verantwoordelik vir die dag se Alg. Vergadering -  moet ook sorg dat daar buite die deur persone is om die tafel vir ontvang  te beman. Hier word plakkers uitgedeel vir die stem van  “Show & Tell” asook die “challenges”. Besoekers betaal R50.00 . Daar sal `n kleinkas voorsien word asook `n kwitansie boek en ledelys.  Indien die Tesourier  nie teenwordig kan wees nie kan die lys, kwitansieboek en ledelys, na afloop van die vergadering aan die sekretaresse oorhandig word of soos deur tesourie gereël.
7.        Groepleidsters kan na afloop van die Vergadring die Nuusbriewe by die Sekretaresse afhaal.
8.        Daar word verwag dat alle inligting rondop jou groepie soos bv. lief en leed kwartaaliks aan die Redakteur of Sekreatresse deurgegee word sodat dit in die Nuusbrief geplaas kan word. Sou jou groepie enige kursusse of fondsinsamelings hou of enige ander kwiltnuus, kan daardie inligting ook in die Nuusbrief verskyn. Gee dit net vroegtydig via epos deur aan die Sekretaresse of Redakteur.
9.        “Show & Tell”: Kwartaaliks stal die groepies hulle kwiltwerk uit., Elke groepie het `n kwiltstaander. Dit word saamgebirng na elke kwartaalverg. Sodat die kwilte daaroor gehang kan word. Dit is  net mooier as wat dit oor `n stoel so hang. Lede moet onthou om hulle kwilte te merk met `n “label” waarop jou naam, naam van jou kwilt, inspirasie vir die kwilt en `n datum versky. Gedurende “Show & Tell” vertel elke uitstaller meer van haar kwilt. Lede moet die plakker wat hulle by die deur ontvang gebruik om voor die vergadering vir hul  gunsteling te stem. Groepies sal voortaan elkeen hul eie “show & tell” hanteer.
10.      Onthou om jou ledegeld wat hierdie jaar R180.00 beloop voor die einde van 28 Februarie  2016 aan jou groepleidster  te betaal.
11.      Welkom aan alle nuwe lede. Indien daar iets is wat jy nie weet nie, vra gerus  jou groepleidster of kontak van die Bestuurslede. Ons help graag. Geniet jou stokperjie saam met ons, dit is `n absolute voorreg om deel te wees van `n groep baie talentvolle vroue, wat mekaar nie net rondom die wêreld van kwilte inspireër nie, maar ook sommer baie spesiale vriende word!
12.      Laastens maar BAIE BELANGRIK – groep verantwoordelik vir vergadering maak asb. seker dat alle ligte en  urn afgesit is, die vensters toe is, en trek asb. die voordeur toe nadat almal uit is. Stuur sms of bel asb.  Rika 083 337 5019  en gee kennis dat Verg. afgehandel is, sodat sy kan toesluit. Dankie.
_________________________________________________________________________________