Saturday, May 14, 2016

General Meeting May 13, 2016

General Meeting - May 13, 2016
Hosts: Tolbosse/Langenhovenparkies
Guest speaker: Jeanette Botha - Theme: India

Quilts on display ...

No comments:

Post a Comment

Algemene Vergadering Mei 2018

Alg. Vergdering Mei 2018... Die gasvroue vir die Mei 2018  Algemene Vergadering was die Needles & Pins en die Tolbosse. ...